Leg Wraps

Leg Wraps

Regular price $19.00 Sale

Soft padded leg wraps. Forms easily around the leg and easy to use. Set of 2.